Pátý ročník soutěže odstartoval, přihlas svoji diplomovou práci právě teď!

Pracuješ pro budoucnost
jakoNikola Tesla?

„Současnost je jejich. Budoucnost, pro kterou jsem opravdu pracoval, je moje.”

Nechybí ti vůle jako
Marii Curie-Sklodowské?

„Ničeho v životě se nemusíme bát - jen to pochopit.“

Vidíš všechno jasně jako
Otto Wichterle?

„Nápad není nikdy kolektivní, jako nikdy žádný kolektiv nenapíše báseň.“

Ukaž své
schopnosti!

Přihlas svou diplomovou práci
do soutěže Cena Edwards a vyhraj 20 000 korun!

V roce 1919 založil fyzik F. D. Edwards ve Velké Británii první firmu, která začala vyrábět vakuové vývěvy. K takovému kroku potřeboval velkou kuráž, duši vizionáře a krapet štěstí. Dnešní doba přeje velkým vynálezům i malým nápadům a inovacím. A my v Edwards chceme dobré nápady najít a ocenit: vypisujeme proto Cenu Edwards o nejinovativnější diplomovou práci. Vítěz si odnese 20.000 Kč! přihláška

VÝHRY
A KATEGORIE

O Cenu Edwards se mohou ucházet studenti, kteří mají technicky zaměřenou diplomovou práci.

Diplomová práce přitom může být až tři roky stará.

Diplomové práce zhodnotí odborná porota z hlediska originality a inovativnosti v oboru a vybere ty nejlepší!

Autoři nejlepších prací si odnesou:

1. místo:20 000 Kč
2. místo:5 000 Kč
3. místo:3 000 Kč
4. - 6. místo:1 000 Kč
Ceny jsou v celkové hodnotě 31 000 Kč.
Výherci se také zúčastní speciální exkurze do výrobního závodu Edwards v Lutíně, kde se setkají se špičkovými odborníky, prohlédnou si nejmodernější technologie a možná položí základ své budoucí kariéře!

Pokud je vaše zaměření spíše ekonomické směrem k business services, přihlaste svoji práci do partnerské Ceny Atlas Copco Services

Více informací hledejte na www.cenaatlascopco.cz

Přihláška do soutěže

Soutěže se může zúčastnit kdokoliv starší 18 let. V den přihlášení musí mít obhájenou diplomovou práci.

Přihlášená práce nesmí porušovat žádné právní předpisy a nesmí se jednat o plagiát.

 

Přidat další soubor

Povinné přílohy:
1. Text diplomové práce
2. Anotace diplomové práce - max. 1 normostrana
3. Vysvětlení, v čem je práce inovativní - max. 1 normostrana
4. Doklad o obhajobě práce

Kliknutím na ODESLAT souhlasíte s podmínkami soutěže >>>

VÍTĚZOVÉ 2019

Cena Edwards 2018 V roce 2019 v soutěži Cena Edwards zvítězila Denisa Škrabalová, absolventka Fakulty strojního inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně. Ta úspěšně navrhla, zkonstruovala a vyzkoušela speciální holografický modul, který lze připojit k optickému mikroskopu.
„Spojením holografického modulu a standardního světelného mikroskopu lze přenést výhody holografické mikroskopie na optický mikroskop. Modul je snadno odnímatelný, mobilní, a jeho výroba je oproti holografickým mikroskopům levnější,” upozornila Škrabalová.
Kromě technických aplikací může nalézt použití i v biologii, například při studiu živých buněk. „Ty jsou velmi dobře pozorovatelné právě v holografické mikroskopii, ale velmi těžko v běžné optické mikroskopii,” dodala Škrabalová, která si odnesla i hlavní výhru soutěže ve výši 20 tisíc Kč.

Seznam oceněných

 1. Denisa Škrabalová (VUT FSI) - Holografický modul pro světelnou mikroskopii
 2. Pavel Hřebíček (VUT FIT) - Mobilní aplikace pro rozpoznání leukokorie ze snímku lidského obličeje
 3. Viktor Juřička (VUT FAST) - Vývoj polymerních správkových hmot s využitím druhotných surovin
 4. Martin Hruška (VŠCHT FCHI) - Thermally and optically modulated desorption of gases on chemical sensor layers
 5. Jakub Haluška (TUL FS) - Návrh konstrukčního řešení 3D tiskárny pro tisk bio gelu
 6. Denis Lampa (VŠB-TUO FMT) - Vliv sekundární nukleace na fyzikální vlastnosti aktivních farmaceutických substancí

HISTORIE SOUTĚŽE

První ročník Ceny Edwards jsme vyhlásili v roce 2016. Ocenili jsme například práci věnující se Technologii frézování tenkostěnných součástí pro letecký průmysl nebo dvě práce s ekonomickým zaměřením. První s názvem Target’s ownership structure as a determinant of takeover premium a druhá věnující se Prognóze vývoje světových finančních trhů s ohledem na zabezpečení hodnoty portfolia.

 • V roce 2018 se formát ceny změnil. Cena Edwards je zaměřená jen na technické obory (dříve byla rozdělená do kategorií Technika a Ekonomie a podnikání)
 • Nově vznikla Cena Atlas Copco Services (www.cenaatlascopco.cz), která oceňuje práce z ekonomických a podnikatelských oborů. Nahradí tak druhou kategorii původní soutěže.

 

Pravidla soutěže

Zkrácená verze

1 Přihlášky do pátého ročníku soutěže bude možné podávat do 31. července 2020.
2 Soutěže se mohou zúčastnit současní studenti vysokých škol i jejich absolventi s obhájenou diplomovou prací. Diplomová práce může být až tři roky stará.
3 Poskytněte nám kopii své diplomové práce s dokladem o jejím obhájení a abstraktem, vysvětlujícím čím je práce inovativní.
4 Porota hodnotí originalitu a inovativnost práce, a to zejména z hlediska objevování nových postupů či technologických řešení konkrétního technického problému.
5 Výhry v soutěži:
 • Odměna pro autora nejlepší práce je 20 000 Kč
 • Odměna pro autora práce, která se umístí na 2. místě 5 000 Kč
 • Odměna pro autora práce, která se umístí na 3. místě 3 000 Kč
 • Odměna pro autora prací, kteří se umístí na 4.– 6. místě 1 000 Kč
 • Všichni výherci se zúčastní exkurze do výrobního závodu.
6 Vítězové budou vyhlášení na podzim roku 2020.

FAQ

Proč společnost Edwards vůbec tuto soutěž pořádá?

Dobrá otázka! Chceme dát světu najevo, že nám v Edwards záleží na podpoře technického vzdělání – to u nás stojí na prvním místě. Cílem soutěže pak je ocenit studenty a studentky, kteří mají dobré nápady. Víme, že vysokoškolské studium a tvorba diplomové práce jsou náročné, stojí hodně úsilí a odříkání. Chceme proto vysokoškoláky za jejich snahu odměnit, dát jim zpětnou vazbu a motivaci do začátku jejich profesní kariéry.

Jak prokážu, že jsem diplomovou práci obhájil?

V prvé řadě vám gratulujeme, že máte obhajobu úspěšně za sebou. Prokázat úspěšnou obhajobu diplomové práce jde více způsoby. Například fotografií diplomu nebo print screenem z informačního systému vaší univerzity, kde je uvedeno, že jste práci obhájili.

Kdo a jak bude soutěžící práce hodnotit?

Vaši diplomovou práci hodnotil váš vedoucí práce a oponent, a ještě jste ji museli veřejně obhájit před komisí. Nechte ji nyní zhodnotit i odborníky z praxe! Vaši diplomku prostudují pracovníci našeho technického oddělení, kteří se denně zabývají výzkumem, vývojem či uváděním inovací do praxe. Naši technici rádi ocení výjimečné nápady a úsilí diplomantů.

S jakým tématem diplomové práce mohu uspět?

S každým dobře zpracovaným tématem, které má přidanou hodnotu. Rozhodně oceníme váš originální a inovativní pohled na zpracovanou problematiku. A stejně tak nás zaujmete návrhy netradičního uchopení a chytrého technického řešení daného problému.
Důležitým aspektem pro naše hodnotitele je technické zaměření práce, ať už navrhnete nový model čerpadla nahrazujícího srdce nebo přestavbu nádraží – i s takovými tématy uspěli vítězové loňského ročníku.
Možná se vám zdá, že jste v diplomce řešili zdánlivou maličkost, která však může být ve svém oboru užitečná a přínosná. I takovou diplomovou práci v soutěži rádi uvítáme.

Když se v soutěži umístím mezi výherci, znamená to, že společnost Edwards získá práva na výsledky mého výzkumu nebo vynálezu?

Veškerá autorská práva zůstávají autorovi diplomové práce. Finanční odměnu za umístění mezi vítězi berte jako příjemnou tečku za vaším úspěšným magisterským či inženýrským studiem.

Promoval jsem loni a zapomněl se do soutěže přihlásit. Můžu to udělat letos?

Ano. Do soutěže je možné přihlásit diplomové práce i tři roky zpětně. Tedy ty, které byly obhájeny v rozmezí od 1. srpna 2017 do 31. července 2020.