Prodlužujeme termín přihlášek do 31. července!

Pracuješ pro budoucnost
jakoNikola Tesla?

„Současnost je jejich. Budoucnost, pro kterou jsem opravdu pracoval, je moje.”

Nechybí ti vůle jako
Marii Curie-Sklodowské?

„Ničeho v životě se nemusíme bát - jen to pochopit.“

Vidíš všechno jasně jako
Otto Wichterle?

„Nápad není nikdy kolektivní, jako nikdy žádný kolektiv nenapíše báseň.“

Ukaž své
schopnosti!

Přihlas svou diplomovou práci
do soutěže Cena Edwards a vyhraj 20 000 korun!

Před téměř 100 lety založil fyzik F. D. Edwards ve Velké Británii první firmu, která začala vyrábět vakuové vývěvy. K takovému kroku potřeboval velkou kuráž, duši vizionáře a krapet štěstí. Dnešní doba přeje velkým vynálezům i malým nápadům a inovacím. A my v Edwards chceme dobré nápady najít a ocenit: vypisujeme proto Cenu Edwards o nejinovativnější diplomovou práci. Vítěz si odnese 20.000 Kč! přihláška

VÝHRY
A KATEGORIE

O Cenu Edwards se mohou ucházet studenti, kteří mají technicky zaměřenou diplomovou práci.

Diplomové práce zhodnotí odborná porota z hlediska originality a inovativnosti v oboru a vybere ty nejlepší!

Autoři nejlepších prací si odnesou:

1. místo:20 000 Kč
2. místo:5 000 Kč
3. místo:3 000 Kč
4. - 6. místo:1 000 Kč
Ceny jsou v celkové hodnotě 31 000 Kč.
Výherci se také zúčastní speciální exkurze do výrobního závodu Edwards v Lutíně, kde se setkají se špičkovými odborníky, prohlédnou si nejmodernější technologie a možná položí základ své budoucí kariéře!

Pokud je vaše zaměření spíše ekonomické směrem k business services, přihlaste svoji práci do partnerské Ceny Atlas Copco Services

Více informací hledejte na www.cenaatlascopco.cz

HISTORIE SOUTĚŽE

První ročník Ceny Edwards jsme vyhlásili v roce 2016. Ocenili jsme například práci věnující se Technologii frézování tenkostěnných součástí pro letecký průmysl nebo dvě práce s ekonomickým zaměřením. První s názvem Target’s ownership structure as a determinant of takeover premium a druhá věnující se Prognóze vývoje světových finančních trhů s ohledem na zabezpečení hodnoty portfolia.

 • Letos se formát ceny mění. Cena Edwards bude nově zaměřená jen na technické obory (Dříve byla rozdělená do kategorií Technika a Ekonomie a podnikání)
 • Nově vzniká Cena Atlas Copco Services (www.cenaatlascopco.cz), která ocení práce z ekonomických a podnikatelských oborů. Nahradí tak druhou kategorii původní soutěže.

VÍTĚZOVÉ

V roce 2017 se přihlásila řada úspěšných prací.

Michal Goláň získal první místo v kategorii Technika se svým nápadem na vylepšení invalidního vozíku. Cílem jeho designu je vytvoření charakteristického vzhledu, který zohledňuje zdravotní stav uživatele a respektuje ergonomické a technické parametry vozíku.

V kategorii Ekonomika a podnikání exceloval na první příčce Maroš Novák. Jeho dílem je chatovací robot Alica pro komunikační a kooperační platformu Slack, který klade otázky členům pracovních týmů, odpovědi analyzuje a automaticky zpracovává přehledný report, díky čemuž se zjednoduší procesy v pracovních skupinách, v nichž se členové nemohou osobně setkávat.

Kromě slavnostního předání měli všichni zúčastnění možnost prohlédnout si moderní závod Edwards Vacuum v Lutíně, kde se vyrábí špičkové vakuové vývěvy pro průmyslové využití u zákazníků z celého světa.

Konečné pořadí:

Kategorie Ekonomika a podnikání

 • 1. místo Maroš Novák
 • 2. místo Miriama Marettová 
 • 3. místo Adam Branný 
 • 4. – 6. místo Daria Hvížďalová, Nikola Lamperová, Vilém Čáp

Kategorie Technika

 • 1. místo Michal Goláň
 • 2. místo Veronika Kalinová 
 • 3. místo Jakub Mašek
 • 4. – 6. místo Matúš Bilčík, Michaela Zajoncová, Maroš Filčák 
 

Přihláška do soutěže

Soutěže se může zúčastnit kdokoliv starší 18 let. Ke dni přihlášení musí být studentem vysoké školy, mít vysokoškolské studium ukončené či dočasně přerušené.

Přihlášená práce nesmí porušovat žádné právní předpisy a nesmí se jednat o plagiát.

 

Přidat další soubor

Povinné přílohy:
1. Text diplomové práce
2. Anotace diplomové práce - max. 1 normostrana
3. Vysvětlení, v čem je práce inovativní - max. 1 normostrana
4. Doklad o obhajobě práce

Kliknutím na ODESLAT souhlasíte s podmínkami soutěže >>>

Zaslané osobní údaje bude pořadatel soutěže – společnost Edwards, s.r.o. zpracovávat pouze za účelem vyhodnocení soutěže dle kompletních pravidel po dobu trvání soutěže a v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zařazením do soutěže můžete kdykoliv zrušit.

Pravidla soutěže

Zkrácená verze

1 Přihlášky je možné podat do 31. července 2018.
2 Soutěže se mohou zúčastnit současní studenti vysokých škol i jejich absolventi s obhájenou diplomovou prací.
3 Poskytněte nám kopii své diplomové práce s dokladem o jejím obhájení a abstraktem, vysvětlujícím čím je práce inovativní.
4 Porota hodnotí originalitu a inovativnost práce, a to zejména z hlediska objevování nových postupů či technologických řešení konkrétního technického problému.
5 Výhry v soutěži:
 • Odměna pro autora nejlepší práce je 20 000 Kč
 • Odměna pro autora práce, která se umístí na 2. místě 5 000 Kč
 • Odměna pro autora práce, která se umístí na 3. místě 3 000 Kč
 • Odměna pro autora prací, kteří se umístí na 4.– 6. místě 1 000vKč
 • Všichni výherci se zúčastní exkurze do výrobního závodu.
6 Vítězové budou vyhlášení v září 2018.
Kompletní znění pravidel soutěže