Děkujeme všem přihlášeným. Výsledky zveřejníme v září.

Pracuješ pro budoucnost
jakoNikola Tesla?

„Současnost je jejich. Budoucnost, pro kterou jsem opravdu pracoval, je moje.”

Nechybí ti vůle jako
Marii Curie-Sklodowské?

„Ničeho v životě se nemusíme bát - jen to pochopit.“

Vidíš všechno jasně jako
Otto Wichterle?

„Nápad není nikdy kolektivní, jako nikdy žádný kolektiv nenapíše báseň.“

Ukaž své
schopnosti!

Přihlas svou diplomovou práci
do soutěže Cena Edwards a vyhraj 20 000 korun!

Před téměř 100 lety založil fyzik F. D. Edwards ve Velké Británii první firmu, která začala vyrábět vakuové vývěvy. K takovému kroku potřeboval velkou kuráž, duši vizionáře a krapet štěstí. Dnešní doba přeje velkým vynálezům i malým nápadům a inovacím. A my v Edwards chceme dobré nápady najít a ocenit: vypisujeme proto Cenu Edwards o nejinovativnější diplomovou práci. Vítěz si odnese 20.000 Kč! přihláška

VÝHRY
A KATEGORIE

O Cenu Edwards se mohou ucházet studenti, kteří mají technicky zaměřenou diplomovou práci.

Diplomové práce zhodnotí odborná porota z hlediska originality a inovativnosti v oboru a vybere ty nejlepší!

Autoři nejlepších prací si odnesou:

1. místo:20 000 Kč
2. místo:5 000 Kč
3. místo:3 000 Kč
4. - 6. místo:1 000 Kč
Ceny jsou v celkové hodnotě 31 000 Kč.
Výherci se také zúčastní speciální exkurze do výrobního závodu Edwards v Lutíně, kde se setkají se špičkovými odborníky, prohlédnou si nejmodernější technologie a možná položí základ své budoucí kariéře!

Pokud je vaše zaměření spíše ekonomické směrem k business services, přihlaste svoji práci do partnerské Ceny Atlas Copco Services

Více informací hledejte na www.cenaatlascopco.cz

HISTORIE SOUTĚŽE

První ročník Ceny Edwards jsme vyhlásili v roce 2016. Ocenili jsme například práci věnující se Technologii frézování tenkostěnných součástí pro letecký průmysl nebo dvě práce s ekonomickým zaměřením. První s názvem Target’s ownership structure as a determinant of takeover premium a druhá věnující se Prognóze vývoje světových finančních trhů s ohledem na zabezpečení hodnoty portfolia.

 • Letos se formát ceny mění. Cena Edwards bude nově zaměřená jen na technické obory (Dříve byla rozdělená do kategorií Technika a Ekonomie a podnikání)
 • Nově vzniká Cena Atlas Copco Services (www.cenaatlascopco.cz), která ocení práce z ekonomických a podnikatelských oborů. Nahradí tak druhou kategorii původní soutěže.

VÍTĚZOVÉ

V roce 2017 se přihlásila řada úspěšných prací.

Michal Goláň získal první místo v kategorii Technika se svým nápadem na vylepšení invalidního vozíku. Cílem jeho designu je vytvoření charakteristického vzhledu, který zohledňuje zdravotní stav uživatele a respektuje ergonomické a technické parametry vozíku.

V kategorii Ekonomika a podnikání exceloval na první příčce Maroš Novák. Jeho dílem je chatovací robot Alica pro komunikační a kooperační platformu Slack, který klade otázky členům pracovních týmů, odpovědi analyzuje a automaticky zpracovává přehledný report, díky čemuž se zjednoduší procesy v pracovních skupinách, v nichž se členové nemohou osobně setkávat.

Kromě slavnostního předání měli všichni zúčastnění možnost prohlédnout si moderní závod Edwards Vacuum v Lutíně, kde se vyrábí špičkové vakuové vývěvy pro průmyslové využití u zákazníků z celého světa.

Konečné pořadí:

Kategorie Ekonomika a podnikání

 • 1. místo Maroš Novák
 • 2. místo Miriama Marettová 
 • 3. místo Adam Branný 
 • 4. – 6. místo Daria Hvížďalová, Nikola Lamperová, Vilém Čáp

Kategorie Technika

 • 1. místo Michal Goláň
 • 2. místo Veronika Kalinová 
 • 3. místo Jakub Mašek
 • 4. – 6. místo Matúš Bilčík, Michaela Zajoncová, Maroš Filčák 
 

Pravidla soutěže

Zkrácená verze

1 Přihlášky je možné podat do 31. července 2018.
2 Soutěže se mohou zúčastnit současní studenti vysokých škol i jejich absolventi s obhájenou diplomovou prací.
3 Poskytněte nám kopii své diplomové práce s dokladem o jejím obhájení a abstraktem, vysvětlujícím čím je práce inovativní.
4 Porota hodnotí originalitu a inovativnost práce, a to zejména z hlediska objevování nových postupů či technologických řešení konkrétního technického problému.
5 Výhry v soutěži:
 • Odměna pro autora nejlepší práce je 20 000 Kč
 • Odměna pro autora práce, která se umístí na 2. místě 5 000 Kč
 • Odměna pro autora práce, která se umístí na 3. místě 3 000 Kč
 • Odměna pro autora prací, kteří se umístí na 4.– 6. místě 1 000 Kč
 • Všichni výherci se zúčastní exkurze do výrobního závodu.
6 Vítězové budou vyhlášení v září 2018.
Kompletní znění pravidel soutěže