Přihlaš se
a Vyhraj!

Jsi vizionář jako
Steve Jobs?

„Kvalita je podstatnější než kvantita. Jeden Home Run je lepší než dva Double.“

Nechybí ti vůle jako
Marii Curie-Sklodowské?

„Ničeho v životě se nemusíme bát - jen to pochopit.“

Máš odhodlání
Tomáše Bati?

„Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe.“

Ukaž své
schopnosti!

Přihlaš svou diplomovou práci
do soutěže Cena Edwards a vyhraj 20 000 korun!

Před téměř 100 lety založil fyzik F. D. Edwards ve Velké Británii první firmu, která začala vyrábět vakuové vývěvy. K takovému kroku potřeboval velkou kuráž, duši vizionáře a krapet štěstí. Dnešní doba přeje velkým vynálezům i malým nápadům a inovacím. A my v Edwards chceme dobré nápady najít a ocenit: vypisujeme proto Cenu Edwards o nejinovativnější diplomovou práci. Vítěz si odnese 20.000 Kč! přihláška

VÝHRY
A KATEGORIE

Cena Edwards je rozdělena do dvou kategorií Technika a Ekonomie a podnikání.

Diplomové práce v obou kategoriích zhodnotí odborná porota z hlediska originality a inovativnosti v oboru a vybere ty nejlepší!

V každé kategorii oceníme nejlepší práce, jejichž autoři si odnesou:

1. místo:20.000 Kč
2. místo:5.000 Kč
3. místo:3.000 Kč
4. - 6. místo:1.000 Kč
Dohromady 62.000 Kč v obou kategoriích.
Výherci se zúčastní speciální exkurze do výrobního závodu Edwards v Lutíně, kde se setkají se špičkovými odborníky, prohlédnou si nejmodernější technologie a možná položí základ své budoucí kariéře!

VÍTĚZOVÉ

V roce 2016 se přihlásila řada úspěšných prací.

První místo v kategorii Technika získala Petra Ohnišťová z VUT Brno za práci Technologie frézování tenkostěnných součástí pro letecký průmysl.

Porota se nakonec po důkladném zkoumání přiklonila ke dvěma vítězům v kategorii Ekonomie a podnikání.

Josef Pokorný z Utrecht University uspěl v kategorii Ekonomie a podnikání svou prací Target’s ownership structure as a determinant of takeover premium.

Jiří Branžovský z Masarykovy univerzity dosáhl na první místo v Ekonomii a podnikání; věnoval se Prognóze vývoje světových finančních trhů s ohledem na zabezpečení hodnoty portfolia.

Finanční ocenění nakonec získalo celkem jedenáct odhodlaných studentů! Gratulujeme!

panaks
A co ty?
Také uspěj a zařaď se mezi vizionáře a průkopníky!
panaks

Přihláška do soutěže

Soutěže se může zúčastnit kdokoliv starší 18 let. Ke dni přihlášení musí být studentem vysoké školy, mít vysokoškolské studium ukončené či dočasně přerušené.

Přihlášená práce nesmí porušovat žádné právní předpisy a nesmí se jednat o plagiát.

 

Přidat další soubor

Povinné přílohy:
1. Text diplomové práce
2. Doklad o obhajobě práce
3. Abstrakt diplomové práce s důrazem na její přínos z hlediska inovací v rozsahu maximálně 250 slov

Kliknutím na ODESLAT souhlasíte s podmínkami soutěže >>>

Pravidla soutěže

Zkrácená verze

1 Přihlášky je možné podat do 15. října 2017.
2 Soutěže se mohou zúčastnit současní studenti vysokých škol i jejich absolventi s obhájenou diplomovou prací.
3 Poskytněte nám kopii své diplomové práce s dokladem o jejím obhájení a abstraktem, vysvětlujícím čím je práce inovativní.
4 Porota hodnotí originalitu a inovativnost práce, a to zejména z hlediska objevování nových postupů či technologických řešení konkrétního technického nebo ekonomického problému.
5 Výhry v soutěži:
  • Odměna pro autora nejlepší práce v každé kategorii je 20.000 Kč
  • Odměna pro autora práce, která se umístí na 2. místě 5.000 Kč
  • Odměna pro autora práce, která se umístí na 3. místě 3.000 Kč
  • Odměna pro autora prací, kteří se umístí na 4.– 6. místě 1.000 Kč
  • Všichni výherci se zúčastní exkurze do výrobního závodu.
6 Vítězové budou vyhlášení v listopadu 2017.
Kompletní znění pravidel soutěže