Přihlašování do letošního ročníku bylo ukončeno, diplomové práce nyní hodnotí porota.

Pracuješ pro budoucnost
jakoNikola Tesla?

„Současnost je jejich. Budoucnost, pro kterou jsem opravdu pracoval, je moje.”

Nechybí ti vůle jako
Marii Curie-Sklodowské?

„Ničeho v životě se nemusíme bát - jen to pochopit.“

Vidíš všechno jasně jako
Otto Wichterle?

„Nápad není nikdy kolektivní, jako nikdy žádný kolektiv nenapíše báseň.“

Ukaž své
schopnosti!

Přihlas svou diplomovou práci
do soutěže Cena Edwards a vyhraj 20 000 korun!

Přesně před 100 lety založil fyzik F. D. Edwards ve Velké Británii první firmu, která začala vyrábět vakuové vývěvy. K takovému kroku potřeboval velkou kuráž, duši vizionáře a krapet štěstí. Dnešní doba přeje velkým vynálezům i malým nápadům a inovacím. A my v Edwards chceme dobré nápady najít a ocenit: vypisujeme proto Cenu Edwards o nejinovativnější diplomovou práci. Vítěz si odnese 20.000 Kč! přihláška

VÝHRY
A KATEGORIE

O Cenu Edwards se mohou ucházet studenti, kteří mají technicky zaměřenou diplomovou práci.

Diplomové práce zhodnotí odborná porota z hlediska originality a inovativnosti v oboru a vybere ty nejlepší!

Autoři nejlepších prací si odnesou:

1. místo:20 000 Kč
2. místo:5 000 Kč
3. místo:3 000 Kč
4. - 6. místo:1 000 Kč
Ceny jsou v celkové hodnotě 31 000 Kč.
Výherci se také zúčastní speciální exkurze do výrobního závodu Edwards v Lutíně, kde se setkají se špičkovými odborníky, prohlédnou si nejmodernější technologie a možná položí základ své budoucí kariéře!

Pokud je vaše zaměření spíše ekonomické směrem k business services, přihlaste svoji práci do partnerské Ceny Atlas Copco Services

Více informací hledejte na www.cenaatlascopco.cz

Přihlašování ukončeno

Přihlašování do letošního ročníku soutěže bylo ukončeno.

Děkujeme všem, kteří přihlásili své diplomové práce.

Odborná porota nyní diplomové práce vyhodnotí a vítězové budou následně kontaktováni.

VÍTĚZOVÉ 2018

Cena Edwards 2018 V roce 2018 zvítězila v Ceně Edwards Ludmila Čápová. Ve své diplomové práci navrhla nový způsob, jak může fungovat umělé srdce. Pro rozvádění krve po těle zvolila vířivé čerpadlo. „Ve své práci se zabývám návrhem dvou synchronních vířivých čerpadel, která by byla v případě použití plně nahraditelná za lidské srdce. Návrh obsahuje již dvě komory – jedno čerpadlo zastává funkci plicního oběhu, druhé tělního. Součástí práce byly i závěrečné experimenty, které byly stěžejní,“ uvedla Čápková, která díky své práci získala magisterský titul na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

Seznam oceněných

 1. Čápová Ludmila (VUT FSI) - Vířivé čerpadlo jako náhrada umělého srdce
 2. Jančík Kryštof (VUT FSI) - Návrh hydrodynamické ucpávky axiálního čerpadla s prstencovým motorem
 3. Habalová Markéta (ČVUT FD) - Uspořádání prostoru a organizace dopravy v oblasti před nádražím Jihlava město
 4. Midlíková Jana (VUT FSI) - Návrh propojení far-infrared spektrometru k supravodivému magnetu a magnetooptické měření ve far-infrared oblasti
 5. Poloch Martin (VUT FEKT) - Zařízení pro simulaci sportovní střelby
 6. Konečný Tomáš (VUT FEKT) - Oprava metadat souborového systému FAT32

HISTORIE SOUTĚŽE

První ročník Ceny Edwards jsme vyhlásili v roce 2016. Ocenili jsme například práci věnující se Technologii frézování tenkostěnných součástí pro letecký průmysl nebo dvě práce s ekonomickým zaměřením. První s názvem Target’s ownership structure as a determinant of takeover premium a druhá věnující se Prognóze vývoje světových finančních trhů s ohledem na zabezpečení hodnoty portfolia.

 • V roce 2018 se formát ceny změnil. Cena Edwards je zaměřená jen na technické obory (dříve byla rozdělená do kategorií Technika a Ekonomie a podnikání)
 • Nově vznikla Cena Atlas Copco Services (www.cenaatlascopco.cz), která oceňuje práce z ekonomických a podnikatelských oborů. Nahradí tak druhou kategorii původní soutěže.

 

Pravidla soutěže

Zkrácená verze

1 Přihlášky je možné podat do 31. července 2019.
2 Soutěže se mohou zúčastnit současní studenti vysokých škol i jejich absolventi s obhájenou diplomovou prací.
3 Poskytněte nám kopii své diplomové práce s dokladem o jejím obhájení a abstraktem, vysvětlujícím čím je práce inovativní.
4 Porota hodnotí originalitu a inovativnost práce, a to zejména z hlediska objevování nových postupů či technologických řešení konkrétního technického problému.
5 Výhry v soutěži:
 • Odměna pro autora nejlepší práce je 20 000 Kč
 • Odměna pro autora práce, která se umístí na 2. místě 5 000 Kč
 • Odměna pro autora práce, která se umístí na 3. místě 3 000 Kč
 • Odměna pro autora prací, kteří se umístí na 4.– 6. místě 1 000 Kč
 • Všichni výherci se zúčastní exkurze do výrobního závodu.
6 Vítězové budou vyhlášení v říjnu 2019.
Kompletní znění pravidel soutěže

FAQ

Proč společnost Edwards vůbec tuto soutěž pořádá?

Dobrá otázka! Chceme dát světu najevo, že nám v Edwards záleží na podpoře technického vzdělání – to u nás stojí na prvním místě. Cílem soutěže pak je ocenit studenty a studentky, kteří mají dobré nápady. Víme, že vysokoškolské studium a tvorba diplomové práce jsou náročné, stojí hodně úsilí a odříkání. Chceme proto vysokoškoláky za jejich snahu odměnit, dát jim zpětnou vazbu a motivaci do začátku jejich profesní kariéry.

Jak prokážu, že jsem diplomovou práci obhájil?

V prvé řadě vám gratulujeme, že máte obhajobu úspěšně za sebou. Prokázat úspěšnou obhajobu diplomové práce jde více způsoby. Například fotografií diplomu nebo print screenem z informačního systému vaší univerzity, kde je uvedeno, že jste práci obhájili.

Kdo a jak bude soutěžící práce hodnotit?

Vaši diplomovou práci hodnotil váš vedoucí práce a oponent, a ještě jste ji museli veřejně obhájit před komisí. Nechte ji nyní zhodnotit i odborníky z praxe! Vaši diplomku prostudují pracovníci našeho technického oddělení, kteří se denně zabývají výzkumem, vývojem či uváděním inovací do praxe. Naši technici rádi ocení výjimečné nápady a úsilí diplomantů.

S jakým tématem diplomové práce mohu uspět?

S každým dobře zpracovaným tématem, které má přidanou hodnotu. Rozhodně oceníme váš originální a inovativní pohled na zpracovanou problematiku. A stejně tak nás zaujmete návrhy netradičního uchopení a chytrého technického řešení daného problému.
Důležitým aspektem pro naše hodnotitele je technické zaměření práce, ať už navrhnete nový model čerpadla nahrazujícího srdce nebo přestavbu nádraží – i s takovými tématy uspěli vítězové loňského ročníku.
Možná se vám zdá, že jste v diplomce řešili zdánlivou maličkost, která však může být ve svém oboru užitečná a přínosná. I takovou diplomovou práci v soutěži rádi uvítáme.

Když se v soutěži umístím mezi výherci, znamená to, že společnost Edwards získá práva na výsledky mého výzkumu nebo vynálezu?

Veškerá autorská práva zůstávají autorovi diplomové práce. Finanční odměnu za umístění mezi vítězi berte jako příjemnou tečku za vaším úspěšným magisterským či inženýrským studiem.

Promoval jsem loni a zapomněl se do soutěže přihlásit. Můžu to udělat letos?

Ano. Do soutěže je možné přihlásit diplomové práce i tři roky zpětně. Tedy ty, které byly obhájeny v rozmezí od 1. srpna 2016 do 31. července 2019.